Calculadora de rendiment per als teus treballs de decoració.


Calculadora de pintures

Si vols calcular la quantitat de pintura que necessites per a una paret, utilitza aquesta senzilla calculadora

Calculadora de pintura

SUPERFÍCIE A PINTAR

Per calcular una superfície hem de multiplicar el seu ample per l'alt. Si una paret té finestres o portes s'ha de calcular la superfície de cadascuna d'elles i després restar a la superfície total de la paret. Aquest exercici cal repetir amb cada paret, per així sumar el total de les superfícies i llavors determinar quants metres anem a pintar.

Superfície a pintar:

RENDIMENT DE LA PINTURA

El càlcul en litres de la pintura és realitzat atenent al rendiment de la mateixa, podràs trobar aquesta dada en la descripció o fitxa tècnica del producte. Si no coneixes aquesta dada pots utilitzar un rendiment mitjà de 6 m2 per litres per obtenir un resultat orientatiu.

Rendiment de la pintura:

MANS DE PINTURA

Segons el suport hauràs pintar d'1 a diverses mans de pintura per exemple:

  • Paret pintada amb el mateix color: 2 mans
  • Paret sense pintar: 3 mans o més
  • Paret de material absorbent o irregular (ex: maó): 3 mans o més

Mans de pintura:


Necessites .... litres de pintures.

Calculadora de paper pintat

Si vols calcular la quantitat de rotllos de paper pintat que necessites per a una paret, utilitza aquesta senzilla calculadora.

paper pintat

Recomanacions:
* Sempre és millor que sobre un rotllo que falti, perquè a l'hora de reposar evitem problemes de tintades diferents de fàbrica. A més així tenim una mica més per si comets algun error en tallar les tires.
* Per tallar el paper, la mesura dependrà del dibuix, ia més sempre haurem tallar una mica més perquè les tires siguin completes. * S'han de tenir en compte els espais superiors de portes i finestres.

QUANTS ROTLLOS NECESSITO

Alt de la paret:

Ample de la paret:


Necessites .... rotllos de paper.

En Pinmat només volem orientar amb aquest càlcul aproximat.
El càlcul es farà amb un rapport (desaprofitament) mitjà de 40 cm.

A continuación te mostramos como se hacen los cálculos y que elementos debes tener en cuenta: Para calcular los rollos necesarios, debemos saber que el ancho del rollo es de 53cm y 10m (5m2).

- Un dels elements més importants a l'hora de calcular els rotllos de paper necessaris és saber el malbaratament (rapport) que té el paper, per a casar un dibuix amb un altre, però no sempre els ha d'haver, en els casos que no hi hagi malbaratament , el càlcul és senzill, multiplicaríem el llarg per l'alt de la paret i el dividim entre els metres quadrats del rotllo.
Posem per exemple que una paret mesura 4.5m de llarg i 3m d'alçada (4.5x3) /5=2.7 => 3 rotllos.

- Però si en un altre cas el paper que ens ha agradat té desperdici, probablement necessitem més rotllos de paper:
El primer que hem de dividir l'ample del rotllo entre el llarg de la paret (4.5 / 0.53 = 8.49) arrodonim i serien 9 tires, d'altra banda estaria l'altura, a la qual li sumem el rapport (malbaratament) en aquest cas és de 60cm, amb el que ens donaria 3.6, i ho multipliquem per les 8 tires, ja que la primera no té desperdici (3.6x8 = 28.8) i sumem la primera (28.8 + 3 = 31.8) i el que ens dóna el dividim entre els metres lineals del paper, (31.8 / 10 = 3.18) => 4 rotllos.


Calculadora de sòl laminat

Si vols calcular la quantitat de sòl laminat que necessites per a la teva instal·lació, utilitza aquesta senzilla calculadora

Calculadora de Sòl laminat

Es mesura el llarg i l'ample de l'habitació, multiplicar els valors obtinguts i el resultat és la quantitat de metres quadrats que ha de cobrir. Per a les habitacions amb figures complexes s'han de descompondre en àrees regulars, com quadrats o rectangles. Després calcular de forma separada les àrees d'aquestes figures i sumar-les. El resultat correspondrà a l'àrea total de l'espai on es posarà el pis laminat.

SUPERFÍCIE A INSTALLAR

Ample de la superfície a installar:

Llarg de la superfície a instal·lar:


Necessites .... M2 de sòl laminat.

ALTRES MATERIALS

En instal·lar les seves terres laminats és important que consideri una sèrie d'altres materials, fonamentals per assolir un bon treball. Aquí va una llista del que no pots oblidar:

  • 1. Escuma d'anivellament de 3 mm.
  • 2. Polietilè de 2 mm. per barrera contra la humitat.
  • 3. Guardapols, si l'habitació no els té.
  • 4. tapajunts de desnivell, de transició, de terminació i d'esglaons.
  • 5. Sellant (si en instal·lar els guardapols observa desnivells, empleneu-amb segellant. L'ideal és fer una bona nivelaciónantes de intalar el pis laminado.La quantitat de segellant variarà, segons els desnivells que presenti el treball).