Bricolatge

 • Maquinŕries

  Maquinŕries

  • Soldadura
  • Aspiradors industrials
  • Compressors
  • Hidronetejadores
  • Pistoles pintar
  • Equips de projecció
  • Generadors i transformadors

 • Ferreteria

  Ferreteria

  • Ancoratge / Fixació
  • mesura
  • Caixes i mobiliari
  • Mŕnegues
  • Olis i lubricants
  • Escales
  • Ferratges
  • Automňbil

 • Material elčctric

  Material elčctric

  • Allargadors i cablejat
  • Material d'ilˇluminació
  • Material telefonia
  • Material TV
  • Petit Material
  • Tub coarrugat i canaletes

 • Eines manuals

  Eines manuals

  • Claus i tornavisos
  • Curta vareta, tenalles i tisores
  • Martells i mŕnecs
  • Serra i xerracs
  • Punxons, rebladores i trepants
  • Cargols
  • Alicates
  • Barrines
  • Raspalls
  • Enformadors i gúbies
  • Llimes i raspes

 • Eines elčctriques

  Eines elčctriques

  • Trepants, martells i tornavisos
  • Serra circular i de calar
  • Clavadores i grapadores
  • Raspalls i fregadores
  • Esmoladores i desbarbadores
  • Fresadores i ingletadores
  • Polidores
  • Batedores
  • Pistoles d'aire calent
  • Ensambladoras
  • Multi eines
  • Accessoris

 • Protecció

  Protecció

  • Farmacioles
  • Protecció impactes
  • Protecció auditiva
  • protecció respiratňria
  • Protecció visual
  • Vestuari
  • Senyalització

 • Fontaneria

  Fontaneria

  • Evacuació
  • Connexions
  • Aixetes
  • Racoreria
  • Sifó
  • Valvulas

 • Construcció

  Construcció

  • Carretons
  • Eines de mŕ
  • Goma plŕstic